ΙΣΤΟΡΙΑ

 • Το 1960, η NAMCO παρουσίασε την CHRYSLER στην Ελλάδα με τη δημιουργία κοινοπραξίας και κατασκεύασαν το όχημα FARMOBIL®. http://www.allpar.com/cars/adopted/farmobil.html
 • Το 1973, ιδρύθηκε το NAMCO MINI PLANT στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα.
 • Το 1981, με τη συνεργασία τριών (3) μεγάλων Γαλλικών τραπεζών, η NAMCO κέρδισε την άδεια να ιδρύσει μια «μεγάλη» αυτοκινητοβιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης και γραμμής παραγωγής κινητήρων.  Το σχέδιο. Εξαιτίας μη βιώσιμων πολιτικών εμποδίων, απέτυχε να ολοκληρωθεί.
 • Το 1982,  η NAMCO μαζί με την CITROËN ξεκίνησαν την πρώτη ξένη αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα.
 • Το 1983, μια μεγάλη και επιτυχής συνεργασία με την CITROËN στο Ιράν με την ίδρυση της SAIPA  βοηθώντας τις εργασιακές σχέσεις μέχρι σήμερα για την παραγωγή του PONY® και του STALLION®.
 • Το 1984, πραγματοποιήθηκαν μεγάλες εξαγωγές στην ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ.
 • Το 1985, ο Ελληνικός Στρατός, δημόσιες επιχειρήσεις, κλπ. εφοδιάστηκαν με PONY® από την NAMCO Hellas.
 • Το 1993, μεγάλες παραγγελίες των οχημάτων NAMCO εξήχθησαν στις ΗΠΑ με τη συνεργασία της FORD.
 • Από το 1994 μέχρι σήμερα, συνεργαζόμαστε με την TATA Ινδίας.
 • Το 1995, το PONY® παρουσιάστηκε στην Ινδία, σαν το ορθολογιστικό αυτοκίνητο, πολύ χαμηλού κόστους και εξέπληξε την ΤΑΤΑ, και την MAHINDRA & MAHINDRA δημιουργώντας το έδαφος για πιο οικονομικά οχήματα που κατασκευάζονται τοπικά.
 • Το 2006 η κατασκευή ενός πρωτοτύπου PONY® - TOYOTA  με κινητήρα Yaris.
 • Το 2009 η κατασκευή ενός πρωτοτύπου PONY®-HYUNDAI με κινητήρα Verna.
 • Το 2012 ξεκίνησε η μελέτη της νέα ορθολογιστικής πλατφόρμας για το STALLION.
 • Το 2013 το PONY® 513,  η 5η γενιά πρωτοτύπου παρουσιάζεται.
 • Το 2013 η NAMCO HELLAS ΑΕ απέκτησε το ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συναρμολόγηση οχημάτων.