ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΜΙΚΡΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ¨PONY®¨

Ο θεμελιώδης στόχος της NAMCO και της Inthelco είναι όχι τόσο η εξαγωγή ετοίμων αυτοκινήτων PONY, αλλά κυρίως η πώληση ετοίμων μικρών εργοστασίων PONY, με το κλειδί στο χέρι (PONY® MINI PLANT, on turn-key basis) και με την ελληνική τεχνολογία DYNATEC® (DYNAMIC TECHNOLOGIES).

Σήμερα (2014), είναι σχεδόν απίστευτη η τρομερή ζήτηση τέτοιων εργοστασίων PONY® -  που παραδίδονται από τη NAMCO – «με το κλειδί στο χέρι» σχεδόν σ’ όλες τις μεγάλες αναδυόμενες χώρες ΑΦΡΙΚΗΣ και ΑΣΙΑΣ. Με 70% ελληνοποιημένη τεχνολογία, 100% Ελληνικό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εκπαιδεύεται στη NAMCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκης, στο ειδικό τμήμα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ που η NAMCO, με δικά της κεφάλαια ολοκλήρωσε εντός των εγκαταστάσεών της στην Θεσσαλονίκη και που φιλοδοξεί να δεχθεί νέες ιδέες εφαρμοσμένης και εμπορεύσιμης καινοτομίας από τους νέους, ταλαντούχους επιστήμονες της Ελλάδος και όχι μόνον. Το δυναμικό αυτό είναι τεράστιο και σχεδόν αναξιοποίητο.